Rezultate anticipate ale proiectului

– 1 Strategie de selecție a medicilor specialiști în chirurgie
– 1 Strategie de selecție a medicilor rezidenți în chirurgie
– 1 Strategie de selecție a medicilor de familie elaborată
– 1 Strategie de selecție a personalului de asistență medicală
– 1 Metodologie de administrare a grupului țintă
– Minim 1000 persoane din grupul țintă înregistrați

– 900 Persoane aparținând grupului țintă selectați (800 + 100 rezerve)
– 800 Persoane aparținând grupului țintă gestionați

– 1 curriculă „EDTCC – epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal pentru medici rezidenți și medici specialiști”
– 1 curriculă „DUC – diagnosticul și urmărirea cancerului colo-rectal pentru medici de familie”
– 1 curriculă „IPC – îngrijirea pacienților cu cancer colo-rectal pentru personalul de asistență medicală”
– 1 curriculă „CPC – Comunicarea cu pacienții cu cancer colo-rectal”
– 3 curricule aprobate de Colegiul Medicilor din România: 1 curriculă aprobată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

– 200 de medici specialiști formați în „EDTCC – epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal”. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S55 – Persoane care beneficiază de formare/schimb de bune practici etc, și 4S55.1. – Persoane care beneficiază de formare/schimb de bune practici etc, din sectorul medical cu valoarea de 200.
– Cel puțin 170 (85 % din 4S55) de medici specialiști vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 – Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/certificare ca urmare a sprijinului primit, si 4S48.2. – Persoane care și-au îmbunătăți nivelul de calificare/certificare urmare a sprijinului primit, din care, din sectorul medical, cu valoarea de 170, reprezentând 85% din totalul medicilor specialiști participanți la formare.
– 8 grupe de formare organizate pentru medicii specialiști (câte una în fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai putin dezvoltate)

– 200 de medici de familie formați în „DUC – diagnosticul și urmărirea cancerului colorectal”. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S55 – Persoane care beneficiază de formare/schimb de bune practici etc, și 4S55.1. – Persoane care beneficiază de formare/schimb de bune practici etc., din sectorul medical cu valoarea de 200.
– Cel puțin 170 (85 % din 4S55) de medici de familie vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 – Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/certificare ca urmare a sprijinului primit, și 4S48.2. – Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/certificare urmare a sprijinului primit, din care, din sectorul medical, cu valoarea de 170, reprezentând 85% din totalul medicilor de familie participanți la formare.
– 8 grupe de formare organizate pentru medicii de familie (câte una în fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate)

– 200 de asistente/ asistenți medicali formați în „IPC – îngrijirea pacienților cu cancer colo-rectal”. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S55 – Persoane care beneficiază de formare/schimb de bune practici etc, și 4S55.1. – Persoane care beneficiază de formare/schimb de bune practici etc., din sectorul medical, cu valoarea de 200.
– Cel putin 170 (85 % din 4S55) de asistente/ asistenți medicali vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 – Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/certificare ca urmare a sprijinului primit, și 4S48.2. – Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/certificare urmare a sprijinului primit, din care, din sectorul medical, cu valoarea de 170, reprezentând 85% din totalul asistentelor/ asistenților medicali participanți la formare.
– 8 grupe de formare organizate pentru asistente/ asistenți medicali (câte una în fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate)

– 200 de asistente/ asistenți medicali formați în „CPC – Comunicarea cu pacienții cu cancer colo-rectal”. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S55 – Persoane care beneficiază de formare/schimb de bune practici etc, și 4S55.1. – Persoane care beneficiază de formare/schimb de bune practici etc., din sectorul medical cu valoarea de 200.
– Cel puțin 170 (85 % din 4S55) de asistente/ asistenți medicali vor fi certificați ca urmare a participării la cursurile de formare. Acest rezultat contribuie la atingerea indicatorilor 4S48 – Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/certificare ca urmare a sprijinului primit, și 4S48.2. – Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/certificare urmare a sprijinului primit, din care, din sectorul medical, cu valoarea de 170, reprezentând 85% din totalul asistentelor/ asistenților medicali participanți la formare.
– 8 grupe de formare organizate pentru asistente/ asistenți medicali (câte una în fiecare regiune, 90% din participanți vor fi din regiunile mai puțin dezvoltate)

– 3 proceduri de lucru dezvoltate
– 3 grupuri de lucru stabilite
– 3 Proceduri și Ghiduri de practică medicală dezvoltate
– 3 Proceduri și Ghiduri de practică medicală avizate

– 3 Planuri de implementare a workshop-urilor realizate
– 200 de medici specialiști participanți la cele 8 workshop-uri specifice organizate în fiecare regiune de dezvoltare
– 200 de medici rezidenți participanți la cele 8 workshop-uri specifice organizate în fiecare regiune de dezvoltare
– 200 de medici de familie participanți la cele 8 workshop-uri specifice organizate în fiecare regiune de dezvoltare
– 200 de asistente/ asistenți medicali participanți la cele 8 workshop-uri specifice organizate în fiecare regiune de dezvoltare

– 1 Metodologie de selecție a celor 75 de participanți la schimbul de bune practici internaționale
– Aproximativ 200 de dosare de înscriere depuse de persoane din grupul țintă pentru participarea la selecția celor 75 de participanți la schimbul de bune practici internaționale realizată
– 75 de participanți la schimbul de bune practici internaționale selectați (50 medici specialiști și 25 medici rezidenți)
– 1 achiziție derulată pentru serviciile de formare transnațională
– 2 schimburi de bune practici internaționale organizate pentru 50 medici specialiști
– 1 schimb de bune practici internaționale organizat pentru 25 medici rezidenți

– 1 Plan de transfer a bunelor practici europene realizat
– 8 întâlniri de transfer a bunelor practici europene realizate, câte una în fiecare regiune de dezvoltare