Obiectivele proiectului

OS 1 – Îmbunătățirea competențelor de diagnostic, tratament și monitorizare în principalele boli rare a 800 de profesioniști din sectorul medical implicați implicați în epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal (CCR) din toate cele 8 regiuni ale țării pe durata a 30 de luni prin dezvoltarea și implementarea programului de formare specifică.

OS 2 – Creșterea capacității profesionale a celor 800 de persoane din categoriile de grup țintă prin dezvoltarea și implementarea în cele 8 regiuni a 3 ghiduri de practică inovative pentru gestiunea pacienților cu cancer colorectal în 30 de luni.

OS 3 – Îmbunătățirea cadrului metodologic românesc și a capacității tehnice în domeniul principalelor boli rare a 75 de profesioniști implicați în epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal (CCR) din toate cele 8 regiuni ale țării pe o perioada de 7 luni prin implicarea acestora în activități de schimb de bune practici transnaționale europene.