Activitățile proiectului

SA 1.1 Dezvoltarea metodologiilor de selecție și administrare a grupului țintă
SA 1.2 Înscrierea grupului țintă la cursurile de formare

SA 2.1 Selectarea grupului țintă pentru participarea la cursurile de formare
SA 2.2 Administrarea grupului țintă (împărțirea pe grupe și regiuni)

SA 3.1 Dezvoltare curriculă epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal pentru medici rezidenți și medici specialiști EDTCC
SA 3.2 Dezvoltare curriculă diagnosticul și urmărirea cancerului colo-rectal pentru medici de familie DUC
SA 3.3 Dezvoltarea curriculă îngrijirea pacienților cu cancer colo-rectal pentru personalul de asistență medicală IPC
SA 3.4 Dezvoltare curriculă „Comunicarea cu pacienții cu cancer colo-rectal ” CPC
SA 3.5 Aprobarea curriculelor curs EMC

SA 4.1 Desfășurarea cursurilor de formare medici rezidenți și medici specialiști – epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal EDTCC
SA 4.2 Desfășurarea cursurilor de formare medici de familie – diagnosticul și urmărirea cancerului colo-rectal DUC
SA 4.3 Desfășurarea cursurilor de formare personal de asistență medicală – îngrijirea pacienților cu cancer colo-rectal IPC
SA 4.4  Desfășurarea cursurilor de formare „Comunicarea cu pacienții cu cancer colo-rectal” CPC

SA 5.1 Stabilirea procedurilor de lucru
SA 5.2 Desemnarea grupului de lucru
SA 5.3 Dezvoltarea de Proceduri și Ghiduri de practică aferente domeniului de intervenție al proiectului
SA 5.4  Proceduri avizare Ministerul Sănătății

SA 6.1 – Elaborarea Planului de implementare a workshopurilor
SA 6.2 – Derularea workshopurilor

SA 7.1 – Dezvoltarea metodologiei de selecție
SA 7.2 – Depunerea dosarelor de către participanții la cursuri
SA 7.3 – Selecția participanților
SA 7.4 – Derularea vizitelor de bune practici transnaționale europene

SA 8.1 – Elaborarea Planului de transfer a bunelor practici europene
SA 8.2 – Implementarea Planului de transfer a bunelor practici europene