Cursuri de formare profesională

Cursurile organizate în cadrul prezentului proiect se adresează domeniului de boli netransmisibile majore (2.b. Cancer)

Epidemiologia, diagnosticul și tratamentul cancerului colo-rectal

Cursul se adresează medicilor specialiști și rezidenți în chirurgie generală și conține un modul practic ce urmărește însușirea deprinderilor la simulatorul de intervenții chirurgicale laparoscopice. Pentru mai multe detalii despre curs faceti click pe imagine!

Diagnosticul și urmărirea cancerului colo-rectal

Cursul se adresează medicilor medicină de familie, și se va desfășura pe parcursul a 3 zile. Prin intermediul acestui curs se dorește o sensibilizare a medicilor de familie față de abordarea terapeutică a pacienților cu cancer colorectal. Pentru mai multe detalii despre curs faceti click pe imagine!

Îngrijirea pacienților cu cancer colo-rectal (adresat asistenților medicali)

Cursul se adresează personalului medical din asistența medicală avand un grup ținta de 200 de cursanți și se desfasoară pe o perioadă de 3 zile fiind creditat cu 18 puncte EMC. Se abordează teme de actualitate legate de cancerul colorectal, expuse într-o manieră interactivă. Pentru mai multe detalii despre curs faceti click pe imagine!

Comunicarea cu pacienții cu cancer colo-rectal

Cursul se adresează medicilor specialiști în chirurgie generală, rezidenți în chirurgie generală, medicină de familie și asistență medicală. Prin intermediul acestui curs se dorește o sensibilizare a medicilor și asistentelor medicale în raport cu atitudinea de comunicare cu pacienții diagnosticați cu cancer colorectal. Pentru mai multe detalii despre curs faceti click pe imagine!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
Contract POCU: POCU/91/4/8/111207
Titlu proiect: SPER – Formare specifică pentru prevenirea, eliminarea și reducerea cancerului colo-rectal

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri în implementarea proiectului

Spitalul Universitar de Urgență București

Spitalul Universitar de Urgență București

Lider de proiect
Asociația Medicilor Rezidenți

Asociația Medicilor Rezidenți

Partener
Asociația Tineri pentru Educație și Societate

Asociația Tineri pentru Educație și Societate

Partener

Contact

Ne poți contacta folosind una din metodele de mai jos

La birou

Spitalul Universitar de Urgență București, Splaiul Independenței nr. 169

Sau ne poți suna

Camelia Găvan
+40 745 054 520
Luni - Vineri, 10:00-17:00