Epidemiologia, Diagnosticul, Tratamentul Cancerului Colo-rectal

Cursul se adresează medicilor specialiști și medicilor rezidenți în chirurgie generală.
200 medici specialiști în chirurgie generală (25 de medici specialiști pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării);
200 medici rezidenți în chirurgie generală (25 de medici rezidenți pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării).

Scopul acestui curs este de a prezenta într-o manieră sistematizată elemente clasice și general acceptate, dar și ultimile informații disponibile în literatura de specialitate, însușirea unor tehnici de chirurgie laparoscopică, având ca finalitate punerea la punct a protocoalelor standardizate conform ghidurilor internaționale în vigoare pentru cancerul colorectal.

Tematica abordată la curs:

 • anatomia oncologică a colonului și rectului și epidemiologia cancerului colonului și rectului;
 • mecanisme implicate în oncogeneză;
 • actualitați în diagnosticul cancerului colorectal – diagnostic personalizat;
 • investigații imagistice și de laborator; diagnostic molecular în cancerul colorectal;
 • endoscopia digestivă inferioară – element important diagnostic și terapeutic;
 • stadializare și prognostic în cancerul colorectal;
 • concepte de interdișciplinaritate în terapia complementară a cancerului colorectal;
 • concepte de tratament personalizat în cancerul colorectal;
 • tratamentul cancerului colorectal în stadiile 0-III;
 • tratamentul cancerului colorectal în stadiul IV;
 • tehnici operatorii clasice versus tehnici operatorii laparoscopice;
 • concepte de chirurgie laparoscopică în cancerul colorectal – hemicolectomii, rezecții segmemtare, amputația de rect laparoscopică;
 • tratamentul metastazelor hepatice și peritoneale în cancerul colorectal;
 • tratamentul recidivelor cancerului colorectal;
 • noțiuni de paleație chirurgicală în cancerul colorectal;
 • supravegherea postoperatorie imediată și la distanță a pacienților.

Durata cursului:
Ore de pregătire teoretică: 20;
Ore de pregătire practică: 30.

Calendarul estimativ al cursurilor pe regiuni / Orașul în care se desfășoară cursul:
1. București-Ilfov (București): septembrie 2018;
2. Sud Muntenia (Ploiești): noiembrie 2018;
3. Sud-Vest Oltenia (Craiova): februarie 2019;
4. Vest (Timișoara): mai 2019;
5. Nord-Est (Iași): septembrie 2019;
6. Sud-Est (Constanța): noiembrie 2019;
7. Nord-Vest (Cluj-Napoca): februarie 2020;
8. Centru (Târgu Mureș): mai 2020.

Acreditarea cursului:
Cursul este acreditat de către Colegiul Medicilor din România și se va finaliza cu acumularea de credite EMC (Experiența Medicală Continuă).
Număr credite = 35.

 

NOTĂ!
Calendarul cursului este orientativ. Pot interveni modificări cu privire la perioada de desfășurare a cursurilor. După definitivarea procedurii de înscriere candidații declarați admiși vor fi contactați și informați pe e-mail cu privire la toate detaliile legate de organizarea cursurilor.