Diagnosticul și Urmărirea Cancerului colo-rectal

Cursul se adresează medicilor de familie, și se va desfășura pe parcursul a 3 zile. Prin intermediul acestui curs se dorește o sensibilizare a medicilor de familie față de abordarea terapeutică a pacienților cu cancer colorectal.
200 medici de familie (25 de medici de familie pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării).

Scopul acestui curs este prezentarea sistematizată a cunoștințelor clasice dar și a celor mai noi informații disponibile în literatura de specialitate, actualizarea protocoalelor standardizate conform ghidurilor internaționale în vigoare, în domeniul tratării cancerului colo-rectal.

Tematica abordată la curs:

  • particularitățile diagnosticului clinic și paraclinic în cancerul colorectal;
  • rolul screening-ului în cancerul colorectal;
  • relația medicului de familie cu pacientul diagnosticat cu cancer colorectal;
  • îndrumarea pacientului cu cancer colorectal în perioada preoperatorie de către medicul de familie;
  • supravegherea pacientului cu cancer colorectal în perioada postoperatorie de către medicul de familie;
  • supravegherea primară a colostomei;
  • paleația – îngrijirea la domiciliu;
  • follow-up în cancerul colorectal.

Durata cursului: 20 ore.

Calendarul cursurilor pe regiuni / Orașul în care se desfășoară cursul:
1. București-Ilfov (București): septembrie 2018;
2. Sud Muntenia (Ploiești): noiembrie 2018;
3. Sud-Vest Oltenia (Craiova): februarie 2019;
4. Vest (Timișoara): mai 2019;
5. Nord-Est (Iași): septembrie 2019;
6. Sud-Est (Constanța): noiembrie 2019;
7. Nord-Vest (Cluj-Napoca): februarie 2020;
8. Centru (Târgu Mureș): mai 2020.

Acreditarea cursului:
Cursul este acreditat de către Colegiul Medicilor din România și se va finaliza cu acumularea de credite EMC (Experiența Medicală Continuă).
Număr credite = 30.

NOTĂ!
Calendarul cursului este orientativ. Pot interveni modificări cu privire la perioada de desfășurare a cursurilor. După definitivarea procedurii de înscriere candidații declarați admiși vor fi contactați și informați pe e-mail cu privire la toate detaliile legate de organizarea cursurilor.