Comunicarea cu Pacienții cu Cancer colo-rectal

Cursul se adresează medicilor specialiști în chirurgie generală, rezidenți în chirurgie generală, medicină de familie și personalului de asistență medicală.
200 medici specialiști în chirurgie generală (25 de specialiști pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării);
200 medici rezidenți în chirurgie generală (25 de rezidenți pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării);
200 medici de familie (25 de medici de familie pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării);
200 asistenți medicali (25 persoane din asistența medicală pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării).

Scopul cursului este de a crea un proces de sensibilizare a medicilor și asistentelor medicale, față de abordarea comunicării și a atitudinii de comunicare cu  pacienții diagnosticați  cu cancer colorectal (CCR). De importanță majoră este comunicarea cu psihologul pentru ca pacientul să își accepte boala, diagnosticul și atitudinea terapeutică a cancerului colorectal, având ca scop major creșterea speranței de viață, creșterea calității vieții și reintegrarea.

Tematica abordată la curs:

  • noțiuni teoretice ale comunicării în psihologia clinică și psihoterapie;
  • cadrul comunicării diagnosticului de cancer;
  • intervenții psihologice în tratarea pacientilor cu CCR;
  • aplicații practice ale comunicării cu pacientul cu CCR.

Durata cursului: 16 ore.

Calendarul cursurilor pe regiuni / Orașul în care se desfășoară cursul:
1. București-Ilfov (București): septembrie 2018;
2. Sud Muntenia (Ploiești): noiembrie 2018;
3. Sud-Vest Oltenia (Craiova): februarie 2019;
4. Vest (Timișoara): mai 2019;
5. Nord-Est (Iași): septembrie 2019;
6. Sud-Est (Constanța): noiembrie 2019;
7. Nord-Vest (Cluj-Napoca): februarie 2020;
8. Centru (Târgu Mureș): mai 2020.

Acreditarea cursului:
Cursul este acreditat de către Colegiul Medicilor din România și se va finaliza cu acumularea de credite EMC (Experiența Medicală Continuă).
Număr credite = 12.

NOTĂ! Acest curs este obligatoriu pentru toate categoriile de profesioniști din sectorul medical care participă la activitățile de formare din cadrul proiectului. Prin înscrierea la oricare din cursurile de specialitate, fiecare categorie de profesioniști în domeniul medical va participa automat la acest curs.