Direcții de formare profesională urmărite în cadrul proiectului

Proiectul propus se adresează domeniului de boli netransmisibile majore (2.b. Cancer)

Epidemiologia, diagnosticul, tratamentul cancerului colo-rectal pentru medici rezidenți și medici specialiști

Cursul se adresează medicilor specialiști de chirurgie generală, pe care îl vor frecventa 3 zile, și un curs practic prin însușirea deprinderilor practice pe simulatorul de intervenții chirurgicale laparoscopice.

Diagnosticul și urmărirea cancerului colo-rectal pentru medici de familie


Cursul se adresează medicilor medicină de familie, și se va desfășura pe parcursul a 3 zile. Prin intermediul acestui curs se dorește o sensibilizare a medicilor de familie față de abordarea terapeutică a pacienților cu cancer colorectal.

Îngrijirea pacienților cu cancer colo-rectal pentru personalul de asistență medicală


Cursul se adresează personalului medical din asistența medicală avand un grup ținta de 200 de cursanți și se desfasoară pe o perioadă de 3 zile fiind creditat cu 18 puncte EMC. Se abordează teme de actualitate legate de cancerul colorectal, expuse într-o manieră interactivă.

Comunicarea cu pacienții cu cancer colo-rectal

Cursul se adresează medicilor specialiști în chirurgie generală, rezidenți în chirurgie generală, medicină de familie și asistență medicală. Prin intermediul acestui curs se dorește o sensibilizare a medicilor și asistentelor medicale în raport cu atitudinea de comunicare cu pacienții diagnosticați cu cancer colorectal.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
Contract POCU: POCU/91/4/8/111207

Parteneri implicați în implementarea proiectului

Spitalul Universitar de Urgență București

Spitalul Universitar de Urgență București

Asociația Tineri pentru Educație și Societate

Asociația Tineri pentru Educație și Societate

Asociația Medicilor Rezidenți

Asociația Medicilor Rezidenți

Contact

Ne poți contacta folosind una din metodele de mai jos

La birou

Splaiul Independenței nr. 169, București

Sau ne poți suna

Camelia Găvan
+40 745 054 520
Luni - Vineri, 10:00-17:00

Lasă un mesaj